بررسی رابطه بین میزان دینداری والدین با کاهش خشونت خانگی آنها نسبت به فرزندان

جزئیات انتشار مطلب

PDF: بررسی رابطه بین میزان دینداری والدین با کاهش خشونت خانگی آنها نسبت به فرزندان | | http://www8.manooodl.ir/111137/description

با سلام، شما به صفحه اختصاصی |بررسی رابطه بین میزان دینداری والدین با کاهش خشونت خانگی آنها نسبت به فرزندان| داخل شده اید.
از حضور گرمتان دلگرمانه خرسندیم.
اینجانب، آرتا، به عنوان حامی تارنمای پژوهشی من و او دانلود! امیدوارم که بررسی رابطه بین میزان دینداری والدین با کاهش خشونت خانگی آنها نسبت به فرزندان آن فایلی باشد که شما برایش در اینترنت جستجو کرده اید.
در هر حال، توضیحاتی از بررسی رابطه بین میزان دینداری والدین با کاهش خشونت خانگی آنها نسبت به فرزندانبه شرح زیر است.

بخشی از متن

بررسی رابطه بین میزان دینداری والدین با کاهش خشونت خانگی آنها نسبت به فرزندان

چکیده: میزان دینداری و تقید خانواده‌ها به اصول و ارزش‌های مذهبی از عواملی است که برکاهش و افزایش خشونت خانگی نسبت به فرزندان در جامعه نقش مؤثری دارد. این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین میزان دینداری والدین با خشونت خانگی آنها نسبت به فرزندان در شهر اهواز اجراگردیده است. این پژوهش از نوع پیمایشی…

دسته بندی: جزوات» سایر موارد

فرمت فایل دانلود ی: docx

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 43

حجم فایل: 799 کیلوبایت

چکیده:

میزان دینداری و تقید خانواده‌ها به اصول و ارزش‌های مذهبی از عواملی است که برکاهش و افزایش خشونت خانگی نسبت به فرزندان در جامعه نقش مؤثری دارد. این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین میزان دینداری والدین با خشونت خانگی آنها نسبت به فرزندان در شهر اهواز اجراگردیده است. این پژوهش از نوع پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر و پسر مقطع دبیرستان شهرکرد و والدین آنها بوده است که با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحل‌های تعداد 384 نفر آنها به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. برنستاین (1995)، و مقیاس گلاک و استارک (CTQ) ابزارسنجش در این پژوهش دو پرسشنامه کودک آزاری و ضربه با اقتباس از سراج زاده (1377) بود. برای تجزیه وتحلیل داده‌ها ازشاخص‌های آماری، انحراف استاندارد، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شد. براساس یافته‌های این پژوهش بین کل میزان دینداری والدین با خشونت خانگی آنها نسبت به فرزندان، رابطه معنا داری وجود دارد. همچنین مشخص گردید که بین ابعاد اعتقادی و تجربی (عاطفی) دینداری با خشونت خانگی والدین نسبت به فرزندان همبستگی مثبت معناداری وجود دارد، ولی نتایج تحقیق نشان داد که بین ابعاد مناسکی و پیامدی دینداری با خشونت خانگی والدین به فرزندان همبستگی معناداری مشاهده نگردید. همچنین نتایج بدست آمده از این پژوهش، حاکی از آن است که...

 • عقاید مذهبی والدین
 • دانلود تحقیق دینداری والدین
 • بررسی علل خشونت خانگی
 • آثار تقید والدین
 • تاثیر دینداری بر خشونت خانگی
 • سنجه گلاک و استارک
 • خشونت خانگی
 • تحقیق خشونت در خانواده
 • تاثیر دینداری در خشونت
 • تاثیر میزان دینداری
 • رابطه دینداری و خشونت خانگی

لینک دانلود

توجه بفرمایید که مطالب مرتبط را نیز چک کنید. حتماً به طور دقیق مرورشان کنید. این کار ممکن است به صرفه‌جویی در هزینه بیانجامد!

بسیار خوب، به ادامه مطلب برو!


مطالب مشابه


جستجو


در تمام مطالب
در پایان نامه‌ها
در ترجمه مقالات